Pies i Człowiek – zderzenie kultur

Charakter psa
9 maja 2016
Szkolenie kierunkowe
19 maja 2016

Pies i Człowiek – zderzenie kultur

Naszym zadaniem jest nauczyć psy żyć w środowisku, jakie im narzuciliśmy.

Pies nigdy nie jest za to odpowiedzialny!

Pies nigdy nie jest winny!

Największym problemem jest komunikacja. Oceniamy, widzimy przez sposób myślenia człowieka, przez nasz ludzki pryzmat. Pies zawsze będzie psem. Nie będzie myślał jak człowiek, nie będzie zachowywał się jak człowiek, nie będzie komunikował się jak człowiek!. Niezrozumienie tych faktów powoduje powstanie niepożądanych zachowań. Cała odpowiedzialność za zachowanie naszego psa spoczywa na człowieku, na nas samych.

“Jestem psem, jestem drapieżnikiem, gryzę. Taka jest moja natura. Oczywiście potrafię nad sobą panować. Nie gryzę każdego, kogo spotkam, nie gryzę w każdej sytuacji..”

Joel Dehasse

Charakter psa wynika z jego genetyki, z jego popędów. Jego zachowanie wynika z reakcji na otoczenie, z jego doświadczenia, które zdobył wcześniej.

Każde zachowanie psa da się modelować, można na nie wpływać.