Pies i Człowiek – zderzenie kultur
17 maja 2016

Szkolenie kierunkowe

Pies naturalnie zdobywa doświadczenie. Jego mózg potrzebuje bodźców, dlatego pies wyszukuje ciągle nowych zadań, pracy. Nuda powoduje stres u psa.

Jeśli Ty nie będziesz sterował doświadczeniami swojego psa, on sam będzie je zdobywał.
Bez szkolenia pies też się uczy!

Pies uczy się przez zdobywanie doświadczeń. Nie przewiduje skutków swojego zachowania, uczy się przez doświadczenia, jakie to zachowanie wywołuje skutki. My sterujemy nauką psa, pomagamy zdobywać mu odpowiednie doświadczenia.

Szkolenie to uczenie psów życia w świecie, do którego je wprowadziliśmy!